Opublikowano Dodaj komentarz

Coraz większa liczba osób chce zakwalifikować się do policji.

Można zaobserwować, że z roku na rok coraz więcej osób stara dostać się do pracy w policji. Nie wszyscy jednak wiedzą, jakie punkty muszą spełniać, żeby pracować w tym zawodzie. Jak naprawdę przebiega proces rekrutacji do policji?

 

Nie wszyscy wiedzą, iż Komendant Główny Policji co najmniej raz w ciągu roku powinien określić terminy rekrutacji do policji, oraz dokładnie określić minimalną ilość ludzi, których zamierza się włączyć do tej służby. Jakie dokumenty będą wymagane? Kandydat musi najpierw złożyć podanie o przyjęcie do służby w policji. Niezbędny jest także dokładnie wypisany kwestionariusz osobowy. Nie można też zapomnieć o wypełnieniu świadectw pracy czy służby. Wykształcenie policja ma zdecydowanie większe znaczenie niż mogłoby się wydawać. Osoba, która nie przyniesie wyżej wspomnianego dokumentu nie może starać się o przyjęcie do służby w policji. Niezbędne jest również dostarczenie wojskowej książeczki w sytuacji, kiedy kandydat do służby byłby objęty ewidencją wojskową. Jak istotne znaczenie ma ocena wyżej wymienionych dokumentów? Jeżeli kandydat zaniesie już dokumenty do policji, konkretna komórka org. która zajmuje się sprawą selekcji kandydatów do służby przydzieli tej osobie zarówno numer identyfikacyjny, jak i oceni w zakresie zgodności z wymaganiami, które są nakreślone w ogłoszeniu.

 

Bardzo ważne jest by podkreślić, że prawdziwość informacji , które zostały umieszczone w kwestionariuszu będzie podlegała kontroli we wszystkich dostępnych przez policję kartotekach, rejestrach czy ewidencjach. W dodatku powinno się mieć świadomość, że dostarczenie przez danego kandydata niepełnych wymaganych danych może w konsekwencji doprowadzić do przedłużenia się całego postępowania kwalifikacyjnego. Za to zatajenie prawdziwych danych, albo wypisanie nieprawidłowych danych w kwestionariuszu jest pretekstem do odstąpienia od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Kroki prowadzone w placówkach policyjnych Powinno się wiedzieć, iż w komórce do spraw doboru konkretny kandydat do służby otrzyma szczegółowe informacje o terminie, w jakim realizowane będą następne etapy związane z kwalifikacją. Należy do nich koniecznie wliczyć test sprawności policja, rekrutacja do policji. Co więcej należy mieć świadomość, że konkretny kandydat powinien koniecznie pojawić się w jednej z pięciu policyjnych szkół (Legionowo, Piła, Szczytno czy Słupsk). Potem kandydat w ciągu zaledwie jednego dnia poddany będzie dwóm etapom kwalifikacji. Trzeba uświadomić sobie, że egzamin sprawności fizycznej będzie polegać na wykonaniu poprzez kandydata toru przeszkód w podanym uprzednio czasie. Następnie wszystkie wyniki kandydata będą przeliczone na opracowany system punktowy. Co więcej wspomniany wyżej test sprawnościowy będzie zaliczany, kiedy dany kandydat uzyska określony czas potrzebny do zaliczenia, który to wynosi 1 min 41 s.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *